top of page


אנחנו מחפשים את הטובים ביותר
משרות חדשות בסטודיו - באשדוד
המשרות פונות לגברים ונשים 
רק פניות מתאימות ייענו*
יש לציין את שם המשרה*
:כל הפניות נשלחות למייל
YUVAL@MEDINA-MAIL.COM

bottom of page